Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 27 - Den vesteuropeiske heksekulten del 1
June 04, 2017 Taakeprat

Margaret Alice Murrays bok "The witch cult in Western Europe" inspirerte en hel generasjon tenkere, okkultister og forfattere med sin alternative teori om de europeiske heksene. Idéen var at heksene som ble eksponert gjennom inkvisisjonsprosessene i middelalderen, var medlemmer av en gammel religiøs bevegelse, den dianiske kulten, som var sentrert rundt fruktbarhetsritualer med røtter tilbake til førkristen tid. I to episoder skal jeg ta for meg Murrays teori på Murrays premisser. Jeg skal forsøke å forklare hva som var så fengende med hennes alternative syn på hekseprosessene og hvorfor denne boka fremdeles har evnen til å sende leseren tilbake i tid til da en hemmelig kult praktiserte sine magiske ritualer til tross for konsekvensene om utøverne skulle bli tatt av kirkens menn. https://taakeprat.com

See All Episodes