Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 28 - Den vesteuropeiske heksekulten del 2
June 11, 2017 Taakeprat

Dette er den andre og siste delen av serien der jeg tar for meg Margaret Murrays bok "The witch cult in Western Europe". I denne episoden ser jeg på en rekke temaer vi forbinder med den klassiske heksen i middelalderen, som blant annet hamskifte, hjelpere, ofring og ikke minst ritualene. Murrays teori kaster et helt nytt lys over disse fenomenene gjennom at hun forklarer dem som en del av den rituelle praksisen til den dianiske kulten. https://taakeprat.com

See All Episodes