Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 29 - Døtre av det tredje riket del 1
June 18, 2017 Taakeprat

I denne serien ser jeg på kvinners rolle i det tredje riket, et tema som har fått lite oppmerksomhet i historien om den andre verdenskrig; fra nasjonalsosialistiske kvinnebevegelser i mellomkrigsårene og kvinner som kjempet seg fram i et regime der kvinners oppgave var å være hustruer og mødre, til kvinner som deltok i folkemordet i det okkuperte øst. Dette er en historie om feminisme i rødt, hvitt og svart. https://taakeprat.com

See All Episodes