Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 31 - Døtre av det tredje riket del 3
July 02, 2017 Taakeprat

I det okkuperte øst var skillet mellom rett og galt visket ut etter år med indoktrinering, og vold var blitt en del av hverdagen. I denne episoden tar jeg for meg kvinner som deltok i nazistenes folkemord; fra eutanasiprogrammet med sine bataljoner av brune sykepleiere med morfinfylte sprøyter, til "nazi cowgirls" og hustruene til SS. https://taakeprat.com

See All Episodes