Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 32 - Døtre av det tredje riket del 4
July 09, 2017 Taakeprat

I denne siste episoden om kvinnene i det tredje riket tar jeg for meg Ravensbrück, Irma Grese og kvinnene som ble henrettet i rettsoppgjøret etter krigen. https://taakeprat.com

See All Episodes