Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 37 - Nattens barn
September 03, 2017 Taakeprat

Etter et lite hjertesukk over menneskehetens manglende evne til å bruke ressurser på å finne svar på livets store spørsmål, gyver jeg løs på en skapning som har vært med oss siden tidenes morgen, nemlig vampyren. Jeg tar for meg vampyrens opprinnelse og tidlig mytologi, før jeg ser på vampyren i folklore, med spesiell fokus på Øst-Europa. Deretter ser jeg på mulige forklaringer på hva som utløste bølgene av vampyrisme som rammet Europa på 1600- og 1700 tallet. Etter det tar jeg for meg vampyrer i litteratur og film, og ser på hvordan den klassiske europeiske vampyren har utviklet seg siden sjangerens spede begynnelse. https://taakeprat.com

See All Episodes