Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 40 - Sønn av Dragen del 3
September 24, 2017 Taakeprat

I denne episoden tar jeg for med den siste delen av livet til Vlad Tepes. Med fallet til Konstantinopel i 1453 og et Europa som var lei de endeløse korstogene var det kun Vlad Tepes som valgte å ta opp kampen mot det Ottomanske riket. Tepes var stod ovenfor en fiende som ikke bare var tallmessig overlegen, men også var langt mer strukturert og bedre utstyrt en hans valakiske tropper. Til tross for dette klarte Tepes med en blanding av strategi og brutalitet å stagge den tyrkiske invasjonen. Til slutt tar jeg for meg tortur- og henrettelsesmetoden som ga Vlad hans kallenavn. Jeg tar en nærmere kikk på hva spidding innebærer, og på hvilken måte dette kaster en skygge av tvil over de saksiske fortellingene om Vlad Dracula. https://taakeprat.com

See All Episodes