Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 43 - Den usynlige fienden del 3
October 15, 2017 Taakeprat

I denne episoden tar jeg for meg biologisk krigføring. Jeg ser på de biologiske våpenprogrammene til USA og Sovjetunionen under den kalde krigen; hvilke organismer de produserte, i hvilke mengder og ikke minst hvilket skadepotensiale disse våpnene hadde. Så tar jeg for meg to klassikere i biologisk krigføring, anthrax og botulismetoksin. Jeg ser på hvorfor akkurat disse to er så populære til bruk i krigføring og terrorisme. Til slutt ser jeg på sammenhengen mellom en skjeggete inder som forfektet fri sex og vår forståelse av hvor sårbart samfunnet vårt er dersom vi blir utsatt for terrorisme med biologiske våpen. https://taakeprat.com

See All Episodes