Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 44 - Frøken Fougner
October 22, 2017 Taakeprat

I 1893 ble forholdene ved barnehjemmet til Johanne Sofie Fougner i St. Olavs gate 23 avdekket i pressen. Innbyggerne i Kristiania kunne lese om hvordan jentene ved institusjonen ble utsatt for jevnlig tortur og kollektiv avstraffelse. Rettssaken mot barnehjemmets bestyrerinne vakte internasjonal oppsikt, og fremstår i dag som en skamplett i norsk historie. I denne episoden ser jeg på hva som foregikk ved barnehjemmet som fikk tilnavnet "torturanstalten i Pilestredet". Jeg ser også på hvordan Frøken Fougners ånd kan sies å fremdeles leve i beste velgående, mer enn 100 år etter hennes død. https://taakeprat.com

See All Episodes