Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 47 - Prometheus del 3
November 19, 2017 Taakeprat

Etter en liten tirade om borgerlønn og Star Trek plukker vi opp historien om Aleister Crowley like etter Liliths død. Tilbake i England blir Crowley klar over at Rose har fått et alvorlig alkoholproblem. Overbevist om at det hele er en prøvelse gitt han av de hemmelige mesterne begynner han og George Cecil Jones å danne grunnlaget for Crowleys egen magiske orden; "Argentum Astrum" eller Sølvstjernen. Han etablerer tidskriftet "The Equinox", som fungerte som et talerør for organisasjonen, og som til Golden Dawns forskrekkelse trykket mange av de hemmelige ritualene til ordenen, og de går rettens vei for å forsøke å stoppe det hele. I tillegg til de utallige elskerinnene han hadde i denne perioden, så støter han på to damer som skulle ha en betydelig innflytelse i livet hans, Leila Waddell, en australsk fiolinist og Mary Desti, som skulle ta Roses rolle som en kanal til de hemmelige mestrene. https://taakeprat.com

See All Episodes