Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 48 - Prometheus del 4
November 26, 2017 Taakeprat

Når 1. verdenskrig bryter ut, reiser Aleister Crowley til USA. Her forsøker han å få solgt noen av de sjeldne bøkene sine for å bøte på en skrantende økonomi. I New York inngår han en rekke forhold med kvinner som får rollen som hans "skarlagenskvinne" - dvs. en manifestasjon av kvinnen i Johannes åpenbaring. Crowley tolket dette skriftet som en gnostisk og kabbalistisk tekst, som forutså hans komme som en profet i den nye tidsalderen forutsett i Lovens bok. Samtidig hjelper han C.S. Jones med å starte opp den kanadiske grenen av OTO. Han hjelper også Jones med å oppnå graden som Magister Templi, slik at Crowley selv kunne ta graden som Magus - en grad forbeholdt religiøse profeter som Jesus og Siddharta Gautama. Etter å ha forsøkt seg som kunstmaler, og etablert en gren av OTO i USA, får Crowley en visjon om å etablere et thelemisk kloster. Sammen med sin utvalgte skarlagenskvinne, Leah Hirsig, begynner de arbeidet med å realisere denne visjonen i noe som skulle bli starten på det mørkeste kapittelet i livet til Aleister Crowley. https://taakeprat.com

See All Episodes