Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 51 - Hellequin
January 14, 2018 Taakeprat

I denne episoden tar jeg en kikk på den Anglo-Normanske munken Orderic Vitalis (1075-1142) beskrivelse av Hellequins horde, eller de dødes hær. En fargerik fortelling som i tillegg til å beskrive de unevnelige lidelsene som venter syndere i livet etter døden, tegner et bilde av de levende døde som gjør at denne fortellingen fremstår som en tidlig tilskudd til skrekksjangeren. Jeg ser også litt på røttene til dette fenomenet og "den ville jakten" i nordeuropeisk mytologi og folklore. https://taakeprat.com

See All Episodes