Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 58 - Pervitin del 1
March 11, 2018 Taakeprat

Dette er en serie der jeg kaster et farmakologisk blikk på den andre verdenskrig og fremveksten til det tredje riket. Dette er et tema det er snakket svært lite om, men som kan ha hatt en vesentlig betydning for utviklingen av krigen. Når nasjonalsosialistene kom til makten i Tyskland så startet de "Rauschgiftkampfung", eller "krigen mot narkotika" som et ledd i å marginalisere og stigmatisere uønskede grupper i samfunnet. Men i skyggen av denne kampanjen vokste den nye mirakelmedisinen "Pervitin" seg enormt populær, både i sivilbefolkningen og hæren. Dette preparatet som ble markedsført som en kur mot depresjon, frigiditet og utmattelse var den store stoltheten til legemiddelfirmaet Temmler. Ved å forbedre en kjemisk prosess utviklet av japanske forskere hadde de klart å fremstille et preparat som skulle vise seg å ha langt større ringvirkninger en de hadde sett for seg i sine villeste fantasier. I denne episoden ta jeg også et oppgjør med "krigen mot narkotika". https://taakeprat.com

See All Episodes