Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 59 - Pervitin del 2
March 18, 2018 Taakeprat

I denne episoden ser jeg nærmere på hvilken rolle Pervitin spilte i den første fasen av krigen. Tysklands lynangrep mot Frankrike slo alle tidligere rekorder og redefinerte krigføring for all ettertid. Ingen, inkludert Hitler, forstod hvor Wehrmacht fant sin umenneskelige styrke og pågangsmot. Var dette det endelige beviset på at det germanske folk var overmennesker? Jeg ser også på rollen Pervitin spilte i Luftwaffe og hvordan Görings morfinbruk kan ha hatt betydelige konsekvenser for utfallet av krigen. Til slutt ser jeg litt på hvordan Hitlers forhold til sin personlige lege gjorde at han i Wolfsschanze begynte å utvikle et omfattende blandingsmisbruk som bestod av Morells mange alternative miksturer. https://taakeprat.com

See All Episodes