Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 66 - En folkefiende del 2
May 06, 2018 Taakeprat

Når Leary ble introdusert for LSD så brente han alle broer til det etablerte samfunnet, og med det mistet han den siste rest av respektablitet han hadde ved Harvard. Møtet med dette stoffet gjorde et så sterkt inntrykk på han at han så det som sin religiøse oppgave å løfte verden inn i et nytt stadie av bevissthet. Learys arbeid tok en stadig mer uvitenskapelig retning, kombinert med rykter om orgier og utstrakt rusbruk førte dette til at han ble den første professoren ved Harvard som fikk sparken fra institusjonen siden 1838. Men stillingen ved Harvard betød ikke lengre noe for Leary. Han opprettet en privat organisasjon; "The International Federation for Internal Freedom", som skulle forske på og informere om bruken av psykedeliske stoffer. Med en stadig økende innflytelse som etter hvert strakk seg helt inn det hvite hus begynte Leary å få flere mektige fiender. Noe som førte til at han ble utvist fra Mexico, og senere ble dømt til en langvarig fengselsstraff for besittelse av en ubetydelig mengde marihuana. Det amerikanske myndigheter ikke hadde tatt høyde for, var at det skulle langt mer til for å bringe denne mannen til taushet. For en kulturrevolusjon var i ferd med å bryte ut. https://taakeprat.com

See All Episodes