Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 70 - Søstre
June 10, 2018 Taakeprat

Anne og Marte Rimer var døtre av skarpretteren i Fredrikstad. Da faren døde mistet de to den lille respekten de hadde og de ble skjøvet enda lengre ut av samfunnet. I 1653 brant deler av byen til grunnen og det gikk ikke lang tid før de to ble beskyldt for å ha forårsaket brannen med trolldom. I denne episoden forteller jeg historien til de to søstrene som ble ofre for de norske hekseprosessene. https://taakeprat.com

See All Episodes