Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 72 - Tandava del 1
August 11, 2018 Taakeprat

Savitri Devi var bindeleddet mellom miljøbevegelsen, okkultisme, nynazisme og new age. Hun forfektet en form for anti-artssentrisk økologi basert på hinduisme. Den sentrale figuren i teologien hennes var Adolf Hitler, som hun mente skulle avslutte den nåværende tidsalder med ild og blod og innføre en ny gullalder. I denne serien tar jeg for meg livet og læren til Devi. I denne første delen ser jeg på hvordan ideen om arierne og svastikaen påvirket den okkulte bølgen som skyllet over vesten på slutten av 1800 tallet. Så følger vi Devi fra hennes oppvekst i Lyons frem til hun drar på leting etter det mystiske herrefolket og deres glemte religion i India. https://taakeprat.com

See All Episodes