Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 74 - Tandava del 3
August 25, 2018 Taakeprat

Vi følger Savitri Devi når hun vender tilbake til et Europa i ruiner. Etter å ha tilbrakt noen år i Frankrike og England la hun ut på en serie med reiser til Tyskland. På disse reisene ble hun konfrontert med et land preget av ødeleggelse og lidelse. Hennes mange møter med nazisympatisører som snakket varmt om Hitler og livet i det tredje riket var med på å sementere verdensbildet hennes. Devis korstog for å gjenreise det tredje riket, og hennes bunnløse beundring for Adolf Hitler gikk ikke upåaktet hen. Flere lyssky organisasjoner fattet interesse for denne kvinnen med sin uredde holdning til de nazistiske idealene. https://taakeprat.com

See All Episodes