Taakeprat Podcast Artwork Image
Taakeprat
Episode 77 - Den svarte djevelen del 2
September 23, 2018 Taakeprat
Gurdjieffs beskrivelse av sine mange reiser fremstår som svært kaotisk. Ikke bare reiser han over tilsynelatende umulige avstander, men han beveger seg også frem og tilbake i tid. Man kan stille seg spørsmålet om han faktisk hadde klart å konstruere en flygende stol. I denne delen forsøker jeg å gjøre rede for noen av de viktigste fortellingene fra den siste perioden før han dukker opp i Moskva i 1912. I tillegg til flere spirituelle opplevelser forteller han om hvordan han klarte å tjene seg rik på ulike tvilsomme forretningsmodeller, blant annet som korsett-selger i Sentral-Asia. I tillegg tar jeg en rask kikk på Jesidismen, en religion som stod svært sentralt i Gurdjieffs søken etter "tradisjonen". https://taakeprat.com
See All Episodes